Protectia datelor personale GDPR

Protectia datelor personale GDPR

DELARTE FOOD SRL

Prezenta politică stabilește modul în care DELARTE FOOD SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal și respectă cerinţele legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal ( în continare „Politică"). Noua reglementare europeană în materia protecţiei datelor cu caracter personal o reprezintă Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (în continuare "Regulamentul"). Această politică de confidențialitate se aplică site-ului www.delarte.ro precum şi tuturor activităţilor auxiliare necesare a fi desfăşurate pentru îndeplinirea activităţii principale a companiei DELARTE FOOD SRL

Scopul colectării și prelucrării de date cu caracter personal

DELARTE FOOD SRL colectează si prelucrează date relevante pentru nevoile consumatorilor ( cum ar fi datele din formularul de contact, comenzi plasate), în scopul ofertării şi prestării de produse şi servicii conform nomenclatorului de produse.

DELARTE FOOD SRL nu foloseşte datele colectate în scopurile menţionate mai sus şi în scop de marketing decât dacă clientul sau utilizatorul îşi exprimă consimţămantul.

Clientul are posibilitatea oricand doreste sa se dezaboneze de la primirea acestor emailuri si/sau sa ceara stergerea definitiva din baza noastra de date printr-un email la marketing@delarte.ro

Toate informaţiile cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de DELARTE FOOD SRL şi/sau partenerii săi de încredere.

Care sunt categoriile de date pe care le colectăm si prelucrăm

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la clienţii noştri sunt următoarele: nume, număr de telefon, adresa de email, adresa de livrare, informaţii financiare + modalităţi de plată, istoricul de achiziţii de produse şi informaţii suplimentare pe care consumatorii decid în mod voluntar să le partajeze.

Pentru ce folosim datele cu caracter personal

• Pentru prelucrarea comenzilor și furnizarea serviciilor.

Când un client efectueză o comanda online, telefonica sau printr-un email, în funcţie de cazul respectiv, ar putea fi solicitat să furnizeze anumite date cu caracter personal care vor fi necesare pentru gestionarea corespunzătoare a achiziţiei sale. De asemenea, pentru a prelucra comanda clientului, ne asigurând că informaţiile cu caracter personal şi financiar furnizate sunt exacte, folosim sisteme de plată ale terţilor de încredere pentru a ne asigura că plata este sigură.

Pentru a asigura că produsele și serviciile pe care clienţii noştri le cumpără de la noi sunt livrate la adresa corectă, colaborăm cu parteneri externi de încredere și le distribuim unele dintre informațiile clienţilor cu caracter personal necesare pentru furnizarea respectivelor servicii (de exemplu, numele, adresa de livrare și preferințele de livrare pe care ni le-au prezentat, cum ar fi ora la care doresc să primescă o livrare).

• Pentru menținerea site-ului nostru www.delarte.ro și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător.

DELARTE FOOD SRL utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul utilizatorilor și le putem accesa mai târziu. Fișierele cookie de pe site-ul www.delarte.ro ne arată ce îi interesează pe vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea site-ului pentru toată lumea.

• Pentru trimiterea comunicărilor de marketing.

DELARTE FOOD SRL ar dori să trimită înformaţii despre produsele şi serviciile pe care le furnizează şi care ar putea interesa clienţii sau potenţialii clienţi. Cu toate acestea, trimitem astfel de materiale de marketing numai dacă persoanele vizate optează pentru acestea. De reţinut că, indiferent dacă un client sau utilizator consimte să primească mesajele noastre de marketing, el poate opta cu uşurinţă să nu le mai primescă la o data ulterioară, trimiţăndu-ne un email cu intenţia de dezabonare la adresa marketing@delarte.ro

Orice client/utilizator are dreptul, în orice moment, să ne oprească ca să nu îl mai contactăm în scopuri de marketing. Daca nu mai doreşte să fie contactat în scopuri de marketing, poate apăsa butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

DELARTE FOOD SRL a luat următoarele măsuri pentru a proteja datele pe care le colectează:

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea prelucrării în siguranţă a datelor şi informațiilor cu caracter personal, DELARTE FOOD SRL a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe următoarele direcţii de acţiune:

• Contractarea unui responsabil cu protecția datelor (DPO)

• Identificarea și maparea fluxurilor de date

• Proceduri privind stocarea și nivelurile de acces

• Măsuri de siguranță privind protejarea computerelor si a terminalelor de acces, atăt

fizic căt și din punct de vedere al accesului la datele pe care le conțin și al atacurilor cibernetice

• Instruirea personalului

• Asigurarea continuității procesului de protecție a datelor

Care sunt drepturile persoanelor vizate pe care DELARTE FOOD SRL le respectă:

Accesul la informaţiile cu caracter personal Fiecare client sau utilizator are dreptul să cunoscă scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la tine.

Asigurarea disponibilităţii unei copii a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem Orice client sau utilizator ne poate contacta dacă doreşte o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre el.

Rectificarea datelor introduse greşit. Dorim să asigurăm că informațiile clienţilor sau utilizatorilor cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Ei ne pot solicita să corectăm sau să eliminăm informațiile considerate inexacte sau învechite.

Ştergerea informaţiilor cu caracter personal Oprim prelucrarea sau putem chiar să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem despre un client sau utilizator, daca acesta ne solicită acest lucru. În cazul în care informaţiile cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale faţă de respectivul client, DELARTE FOOD SRL ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile cu caracter personal sunt necesare pentru ca DELARTE FOOD SRL să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea clientului nu poate fi gestionată

Obiecţii impotriva modului în care gestionăm datele Orice client sau utilizator are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care DELARTE FOOD SRL îl consideră legitim. In plus,oricine are dreptul de a se opune in orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal in scopuri de marketing direct, incluzând profilarea, în măsura în care este legată de marketing direct.

Dreptul la Portabilitate

• Solicitarea transferului datelor sale personale pe care le deţinem către un alt operator de date (dreptul la portabilitate)

Durata de stocare a datelor

Datele pe care DELARTE FOOD SRL le colectează și prelucrează sunt stocate doar pe perioada îndeplinirii obligaţiilor comerciale/contracuale sau a îndeplinirii altor scopuri descrise mai sus.